Pomoc psychologiczna dla migrantów w Warszawie

Zapraszamy cudzoziemców i cudzoziemki na indywidualne spotkania z psychologiem, prowadzone w atmosferze zaufania, dyskrecji i szacunku.

O pomocy psychologicznej

Prowadzimy poradnictwo psychologiczne, pomagamy w sytuacjach przeciążenia stresem związanym z migracją oraz stresem akulturacyjnym, wspieramy w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami związanymi z życiem rodzinnym i zawodowym. Wsparcie w trudnych stanach emocjonalnych oraz budowaniu motywacji. Często cudzoziemcy nie są gotowi otwarcie mówić o swoich problemach, zwłaszcza adaptacyjnych czy trudnościach rodzinnych oraz niespełnionych nadziejach. Kluczową barierą w szukaniu pomocy jest niewystarczająca znajomość języka polskiego lub nieumiejętność wyrażenia swoich problemów w języku obcym. Dlatego oferujemy profesjonalne wsparcie w różnych językach.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas!