Już 27 stycznia spotykamy się na Szczycie Edukacyjnym

Szkoła kompetencji na miarę XXI wieku to temat jednego ze stolików dyskusyjnych pracujących w ramach Szczytu Edukacyjnego – wydarzenia, które odbędzie się już w najbliższy piątek w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Po co organizujemy Szczyt Edukacyjny?

Żeby rozmawiać o kształcie edukacji. Polskie szkoły potrzebują zmian, ale trzeba je wprowadzać rozsądnie – z uważnością na potrzeby wszystkich grup zaangażowanych w sprawy oświaty i bez dodatkowego obciążania kadry pedagogicznej, uczniów, uczennic i rodziców.

Nasze prace skupiają się na pięciu obszarach problemowych (każdy z nich odnosi się do dwóch postulatów Obywatelskiego Paktu dla Edukacji):

  • Samodzielna szkoła w zdecentralizowanym systemie oświaty
  • Dobrze finansowana szkoła dobrze wynagradzanych i docenianych nauczycieli i nauczycielek
  • Szkoła kompetencji na miarę XXI wieku
  • Szkoła równych szans, współpracy i dobrego traktowania
  • Szkoła demokracji i pluralizmu

Kto uczestniczy w rozmowach?

Przedstawicielki i przedstawiciele środowisk, które mają bezpośredni związek z edukacją:

  • uczennic i uczniów, nauczycieli i nauczycielek, dyrekcji szkół i środowisk akademickich – bo ważna jest zarówno praktyczna, jak i naukowa perspektywa szkoły;
  • samorządów – bo to one realizują zadania oświatowe, znają silne strony obecnego systemu i wiedzą, co w nim kuleje;
  • ugrupowań politycznych – bo to od rządu i parlamentu zależy wiele rozwiązań prawnych;
  • organizacji społecznych – bo od lat towarzyszymy szkołom w ich wyzwaniach, umiemy to robić i chcemy dalej działać.

Co zamierzamy osiągnąć?

Chcemy wspólnie stworzyć ramowy plan – zbiór rozwiązań, co do których zgodzą się różne grupy i które mogą zostać uwzględnione w programach i działaniach partii politycznych. Zgoda ponad podziałami jest szansą na realne i korzystne zmiany. To szczególnie ważne teraz – w roku wyborczym.

Co dalej?

Szczyt Edukacyjny jest sukcesem, bo zebraliśmy wokół tak ważnego tematu pokaźną grupę osób. Jednocześnie to tylko krok do celu.

W kolejnych miesiącach zorganizujemy konsultacje i lokalne debaty o edukacji. Będziemy też rozmawiać o wdrażaniu rozwiązań, zamawiać ekspertyzy prawne, współpracować ze szkołami, samorządami i demokratycznymi ugrupowaniami politycznymi. Jesteśmy przekonane i przekonani, że wspólne działania przyniosą efekty!

I – tak jak do tej pory – będziemy pisać Wam o tym, co robimy, i słuchać Waszych opinii. Już dziś możecie odwiedzić naszą stronę na Facebooku:

Spis treści