O potrzebie nowego prawa oświatowego

Waving poland flags.

Publikacja ma charakter relacji z zakresu aktualnych działań, roboczego sprawozdania z początkowego etapu niezbędnych prac przygotowawczych, inicjujących proces zmiany prawa. Jesteśmy dopiero na początku drogi: padł pomysł, zaistniała inicjatywa, grupa ludzi
dobrej woli wykonała pierwsze działanie, którego owoce (metaanalizę licznych raportów i opracowań) zaprezentowaliśmy podczas warszawskiego Nadzwyczajnego Kongresu „W trosce o edukację”. W publikacji prezentujemy skrótowo rezultaty owych analiz oraz relację z debaty, do której zaprosiliśmy osoby uczestniczące w Kongresie.

O potrzebie nowego prawa oświatowego

Spis treści