Poszukujemy Doradców Integracyjnych do naszego projektu

O projekcie

W związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Doradców Integracyjnych (2 osoby lub więcej).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • rekrutacja nowych beneficjentów działań projektowych w swojej grupie narodowo-językowo-kulturowej,
 • prowadzenie dyżurów ogólnego doradztwa integracyjnego według ustalonego grafika i zadań,
 • uczestnictwo w programie szkoleniowym i sesjach superwizyjnych,
 • wsparcie beneficjentów w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw związanych z życiem codziennym (poza biurem),
 • bezpośrednie wsparcie punktu konsultacyjnego i innych działań projektowych (m.in. kierowanie beneficjentów do poszczególnych doradców, wsparcie doradców w trakcie konsultacji w razie konieczności),
 • promocja działań projektowych Fundacji i Partnerów przez kanały nieformalne i przy pomocy materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • raportowanie i ewaluacja do zespołu merytorycznego.

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, łącznie ok. 20 godzin tygodniowo.

Termin obowiązywania umowy: kwiecień 2021 – marzec 2022

Liczba stanowisk: 2 lub więcej w zależności od znajomości języków oraz dyspozycyjności

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • Cudzoziemiec albo obywatel polski mający pochodzenie cudzoziemskie.
 • Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego i angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy socjalnej lub wsparciu migrantów.

Kwalifikacje pożądane:

 • Znajomość dodatkowych języków obcych.

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 • doświadczenie w procesie integracji w Polsce i motywacja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • motywacja do pomagania i doradztwa integracyjnego w bardzo różnych kontekstach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i elastyczność.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie Fundacji;

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Doradca integracyjny.

Do kolejnego etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy posiadają wymagane kwalifikacje.

Kandydatom, którzy uzyskają najwyższe wyniki zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.