Moja szansa w Polsce

O projekcie

Projekt „Moja szansa w Polsce” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu „Moja szansa w Polsce” jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (www.case-research.eu), a Partnerami i realizatorami szkoleń są Fundacja dla Somalii (www.fds.org.pl) oraz Fundacja Ocalenie (www.ocalenie.org.pl).

Celem projektu „Moja szansa w Polsce” jest podniesienie umiejętności podstawowych cudzoziemców z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz, dla chętnych osób uczestniczących, pomoc psychologiczną.

Ze wsparcia w ramach projektu „Moja szansa w Polsce” może skorzystać osoba, która:
1. ukończyła 25. rok życia,
2. jest cudzoziemcem i ma prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
3. posiada podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych (poziom nie wyższy niż 3 zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji).